Interaktiv Morsetræner – Intro

Interaktiv Morsetræner – Intro

Intro


(Return later for English version )

(Link til: Byggevejledning)

For lang tid siden (meget lang tid siden) havde jeg meldt mig på et træningshold i den lokale afdeling af EDR i Aarhus. Instruktøren var Orla, OZ4EV. Fire EngleVinger. Aften efter aften sad vi troligt og forsøgte at få fat i, hvad han tålmodigt sendte til os med en håndnøgle og en tonegenerator indstillet til 440 Hz. Jeg kan stadig tydelig huske hans specielle rytme med nøglen og den dybe, men behagelige lyd fra tonegeneratoren.  Han havde lært det selv på den hårde måde, idet han under 2. verdenskrig var taget til England, hvor han blev uddannet sabotør og telegrafist for siden at blive kastet ned over Danmark med faldskærm for at hjælpe modstandsbevægelsen. “Noget med en håndgranat” havde gjort, at han havde mistet den ene hånd, og jeg ser stadig tydeligt for mig, hvordan han altid bar sin brune, slidte lædertaske med krogen, som skulle gøre det ud for den manglende hånd.

Han var en dygtig lærer, så de fleste af os bestod prøven, som dengang var nødvendig for at få lov til alt det sjove på båndene.

Nu, 40 år senere, er jeg igen blevet fascineret af CW. Desværre har jeg glemt langt det meste, – jeg kender godt nok de enkelte tegn, men kan ikke identicere dem on the fly. Min gamle gårdpumpe er blevet udskiftet med en iambic keyer og jeg må erkende, at den ikke sådan lige er til at mestre. Det kræver en del træning. Så nu er jeg i gang med både at opøve min færdigheder i såvel sending som lytning.

Det er faktisk lidt heldigt, at begge dele skal trænes, for det er enormt kedeligt blot at sidde og lytte og skrive ned. Nu er der behov for en morsetræner, som er interaktiv: den skal sende noget, jeg skal lytte og afkode. Og svare!!

Og det er her, at Arduino kommer på banen.

For nu at gøre en lang historie kort: Jeg blev inspireret af forskellige projekter og skaberne af et par af disse projekter skylder jeg stor tak, den kommer her:

Stor tak til Tom Lewis, N4TL, som har lavet et meget inspirerende projekt med en morsetræner. Der var forskellige ting i projektet, som jeg ønskede anderledes, så jeg har taget den overordnede ide men skrevet min egen kode.

Også en stor tak til Budd Churchward, WB7FHC. Han har skrevet kode til en morsedekoder, der selv kan finde hastigheden og autojusterer undervejs. Jeg har lavet hans kode om til en klasse, så man nemt kan inkludere den i andre projekter og jeg har ændret og tilføjet hist og her. Men i det store og hele bruger jeg hans kode, og jeg har valgt at lade hans oprindelige kommentarer blande sig med mine, for de der har lyst til at se nøjere på, hvordan det hele fungerer. Budd’s kode er kernen i den del af min morsetræner, som læser, hvad JEG sender som svar.

Koden til min iambic keyer har jeg hentet hos Steven T. Elliott og den er også ændret og udvidet, hvor jeg har haft behov for det.

Udover at sende bogstaver, tal og tegn (og forvente dem retur) er der også mulighed for at lade den være en virtuel radioamatør, som du kan føre en QSO med.

På det letteste niveau kan du bede den sende to bogstaver, som du skal returnere. Sender du korrekt, får du et ‘R’ og to nye bogstaver. Sender du forkert tre gange i træk, får du ‘e e e’ og to nye bogstaver. I nedenstående lille lydfil kan du høre, hvorledes det forløber ved speed 20 (uden Farnsworth delay), når jeg skal høre og returnere tre bogstaver

  • OUL
  • TAU

Først sender morsetræneren ‘OUL’. Jeg morser ‘OUL’ tilbage og morsetræneren kvitterer med et ‘R’ og går videre til ‘TAU’, som jeg sender tilbage og modtager et ‘R’

Senere er det min plan at lave et morse keyboard, baseret på et USB-keyboard samt en morsedekoder bygget op over en LM567 tonedekoder.

Alt i alt et lille tema om CW og Arduino.
Og hvad kan den så? Det kan du se i næste POST.

Næste POST i serien 〉〉Features


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *