Interaktiv Morsetræner – Options menu (#04)

Interaktiv Morsetræner – Options menu (#04)

Options


(Return later for English version )

Save Options

Her begynder og slutter dine valg af options. Et tryk på SELECT gemmer dine valg, men i første omgang ønsker du nok at gå videre i options ved at trykke på OP.

Number of Chars

Her vælger du antallet af tegn, som du ønsker at modtage ad gangen. Tryk HØJRE eller VENSTRE for at ændre dit valg. Afslut med SELECT. 2 er et glimrende antal tegn for begyndere. Det er overskueligt og man får hurtigt fat i lyden og får samtidig indarbejdet en god rytme i egen sending. Sæt tallet op når du bliver mere sikker i genkendelsen af det enkelte tegn.

 • Max – Min: 1 – 5
 • Default: 2

Farnsworth WPM

For alt i verden: begynd ikke at tælle prikker og streger for at genkende det enkelte tegn! Det gælder om at lære tegnene at kende som en helhed, – som en lyd. Det øver man bedst ved høj hastighed. Selv træner jeg ved speed 20-22. For at få tid til at kapere tegnene ved høj hastighed, kan man lægge en pause ind mellem hvert tegn. Så kan man f. eks. vælge at modtage det enkelte tegn ved speed 20, men ikke med flere tegn i minuttet end ved eksempelvis speed 14. Farnsworth WPM er den speed, som TEKSTEN samlet set sendes med. Jo mindre Farnsworth WPM desto større pause mellem de enkelte tegn. Hvis denne option er sat >= Speed, er der ingen ekstra pauser. Derfindes som sådan ingen standarder for Farnsworth keying. ARRL har dog forsøgt sig med en standard, som faser Farnsworth ud ved speed 18. Det synes jeg er for lavt, så jeg har kodet min morsetræner, så man kan lægge pauser ind stort set efter eget ønske.

 • Max – Min: 12 – 40
 • Default: 20

Speed WPM

Den speed, som morsetræneren sender med til dig. Bemærk at der IKKE er en direkte kobling mellem denne speed og den speed som din keyer er indstillet til.

 • Max – Min: 12 – 40
 • Default: 20

Char-set

Det tegnsæt, som træneren vælger tegn fra.

 • Der er følgende valgmuligheder:
  • Koch sæt 1: KMRSUAPTLO
  • Koch sæt 2: VG5/Q9ZH38
  • Koch sæt 3: WI.NJEF0Y.
  • Koch sæt 4: B?427C1D6X
  • Alle Koch tegn
  • Alle tegn (ikke ÆØÅ)
  • Alle cifre
 • Default: Koch sæt 1

QSO Style

Pileup: En kort QSO hvor du skal svare på et CQ. Call og RST skifter fra øvelse til øvelse.

Contest: En kort QSO hvor du skal svare på et CQ. Call, RST og contest nummer skifter fra øvelse til øvelse.

Ragchew: (Kun på Mega) En lang QSO, hvor du skal svare på et CQ. Call, RST, Name og QTH skifter fra øvelse til øvelse.

 • Default: Pileup

REALs

Her kan du vælge at lytte på CALLS, NAMES eller QTHs

Default: NAMES

Illustrationen herunder viser et overblik over options. Du kan ændre flere options inden du vælger Save Options ved et tryk på SELECT.


Hovedmenu 〈〈 Foregående POST i serien         Næste POST i serien 〉〉 Diagram og PCB


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *