Interaktiv Morsetræner – Hovedmenu  (#03)

Interaktiv Morsetræner – Hovedmenu (#03)

Menu


(Return later for English version )

Knapperne på keyboardet har disse funktioner:

Og de bruges i menuerne på følgende måde:

  • Skift mellem menupunkter: Op Ned
  • Skift af værdi: Højre Venstre
  • Vælg: Select

RESET gør som navnet siger.

Menustrukturen i morsetræneren ser således ud:

Det fungerer sådan her:

Når Arduino Mega starter op, sender den dit kaldesignal efterfulgt af [KN]. Nu har du som default 7 sekunder til at sende en række streger, så dekoderen kan kalibrere sig selv. Derefter går den til første menupunkt: Practice Random. Det kan vælges med et tryk på Select.

Practise Random:

Morsetræneren går med samme i gang med at sende dig et antal tegn baseret på dine valg i Options.

Det korrekte svar består i, at du sender det samme tilbage, som bliver sendt til dig.

Der er en deadline, men stopuret sættes først i gang, når du sender det første tegn i hver runde. Du behøver derfor ikke svare umiddelbart, hvis du har travlt med at skrive ned, hvad du har hørt. Mellemrum bliver ignoreret, så du behøver ikke tage dig af at sende med korrekt spacing. Sender du et forkert tegn, kan du sende [HH] (DIT-DIT-DIT-DIT-DIT-DIT-DIT-DIT). Derved slettes det senest sendte tegn og det korrekte kan sendes. Men du skal være hurtig for at nå at sende ERROR. Ikke mindst hvis du har valgt et lavt antal bogstaver eller vil rette det sidste bogstav i serien.

Hvis det kikser for dig at sende korrekt, får du et spørgsmålstegn tilbage og du får nu en chance til. Kikser det atter, sender træneren tegnene igen, og du får en sidste chance.

Træneren kvitterer med et ‘R’ for korrekt svar og ‘EEE’ hvis du ikke svarer korrekt på de tre forsøg. Herefter starter en ny runde.

Hvis du sender ‘:’ (dah-dah-dah-dit-dit-dit) afsluttes øvelsen og morsetræneren går tilbage til ‘Select Random’.

Practise QSO:

Morsetræneren går med det samme i gang med at sende CQ og inviterer dig således til QSO. Som ovenfor får du tre forsøg til at svare korrekt. Kikser de to første forsøg, sender træneren det til dig, som du skal sende tilbage. Den gentager med andre ord ikke CQ-kaldet, men viser dig det korrekte svar. Afhængigt af hvilken QSO du har valgt i Options, vil forløbet være lidt forskelligt. Som ovenfor kvitteres med et ‘R’ for veludført job.

Arduino Mega har 50 forskellige radioamatører at føre QSO med. Nano har 5.

Arduino Mega kan deltage i en Ragchew, – det kan UNO/Nano ikke.

Se særskilt post for en detaljeret gennemgang af funktionen.

Hvis du sender ‘:’ afsluttes øvelsen og morsetræneren går tilbage til ‘Select Random’.

Practise Real:

I længden kan det blive noget kedeligt at træne serier af tegn, som skal sendes nøjagtigt tilbage. I en “rigtig” QSO forekommer der tekst, hvor det ikke nødvendigvis er en katastrofe, hvis man mister et tegn. Noget kan man gætte sig til. Således også her.

Morsetræneren går med det samme i gang med at sende dig Calls, Names eller QTHs afhængigt af dine valg i options. Du skal sende præcis den samme tekst tilbage og du har som ovenfor tre forsøg.

Arduino Mega har 50 forskellige radioamatører at vælge mellem. UNO/Nano har 5.

Hvis du sender ‘:’ afsluttes øvelsen og morsetræneren går tilbage til ‘Select Random’.

Read my CW:

I denne mode er morsetræneren passiv forstået på den måde, at den ikke sender noget til dig. Den viser på displayet, hvad du sender og det er en glimrende måde at træne nogle gode vaner på. Selv bruger jeg at have New York Times på min computer og så sender jeg udvalgte artikler der fra.

Hvis du sender ‘:’ afsluttes øvelsen og morsetræneren går tilbage til ‘Select Random’.

Set Options:

Det første der nu kommer på displayet er ‘Save Options’, – blad videre med pilene, til du kommer til den option, som du vil indstille. Tryk på Select.

Set Keyer Speed:

Når du aktiverer dette menupunkt, har du 20 sekunder til at indstille hastigheden på din Keyer. Altså en forbindelse mellem din Mega og din Nano. Arduino Nano morser sin aktuelle hastighed til dig og herefter er det din tur. Med henholdsvis højre og venstre paddle kan du hæve og sænke hastigheden. Når du hæver, sender Nano ‘U’ og når du sænker, sender Nano ‘N’ Hvert femte sekund sender Nano hastigheden i WPM (og det kan du i øvrigt aflæse på dit display, da din Mega står klar til at dekode)

Bemærk at der ikke er automatisk kobling mellem din keyers hastighed og din morsetræners hastighed. De er kun ens, hvis du indstiller dem til at være det.

Morsetræneren går automatisk tilbage til ‘Select Random’.

PARIS PARIS:

Morsetræneren går med det samme i gang med at sende PARISPARISPARIS…. Den sender i lidt over et minut. Så kan du checke med et stopur, om timingen er OK. Selv om du har bedt om Farnsworth spacing, bliver tegnene i denne test sendt UDEN ekstra spacing.

Morsetræneren går automatisk tilbage til ‘Select Random’.

Husk: Hvis noget går helt galt og dekoderen kun viser noget sludder – TRYK på reset.


Features 〈〈 Foregående POST i serien         Næste POST i serien 〉〉 Options menu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *